Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Η εταιρία ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει εκτελέσει πλήθος ηλεκτρομηχανολογικών έργων παρουσιάζοντας αλματώδη εξέλιξη στον κατασκευαστικό χώρο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο τζίρος της εταιρείας τα δύο τελευταία χρόνια ανήλθε το 2010 σε 5.896.538,78€ και το 2011 σε 5.737.193,88€. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα πιο σημαντικά έργα που εκτέλεσε την τελευταία πενταετία.